ADCI – Uluslararası Dalış Kontratçıları Derneği

ADCI Nedir?

Uluslararası Dalış Müteahhitleri Birliği, ticari dalış sanatı ve bilimine adanmış kâr amacı gütmeyen bir organizasyon oluşturmak amacıyla 1968’de kuruldu.

1968 yılında kurulan Association of Diving Contractors International kendini ticari dalışa adamış, kar amacı gütmeyen bir organizasyon oluşturma hedefi olan küçük bir dalış şirketleri grubuydu. Şu an 600’den fazla üye şirkete sahip. Ticari dalış için endüstri çapında güvenli standartların oluşturulması, ADCI’nin üzerine kurulduğu temeldi. Kurulduğu günden bugüne ADCI, dünya çapında 41 ülkede güvenli sualtı operasyonlarının yürütülmesi için hizmet veya destek sağlayan 600’den fazla üye şirketi kapsayacak şekilde büyümüştür.

Kurumun dünya çapındaki tüm su altı operasyonları için Güvenlik, Eğitim ve İletişim misyonu, “ADCI Ticari Dalış ve Sualtı Operasyonları için Uluslararası Mutabakat Standartları” mevcut en iyi endüstri uygulamalarının güvenli bir şekilde uygulanmasını yansıtmak için sürekli güncellenen yaşayan bir belgedir. ADCI Uluslararası Mutabakat Standartları, üye olmayan şirketler tarafından su altı operasyonlarını yürütmek için kılavuz olarak kullanılması tavsiye edilir.

ADCI’ye göre kurumun gücü, üyeleri içindeki çeşitlilik ve uzmanlıktan gelir. Hem Amerika içinde hem de uluslararası düzeyde dalışın açık deniz ve kara içi sektörlerini kapsayan Uluslararası Dalış Kontratçıları Birliği kendi içinde iş, eğitim ve tıp topluluklarından gelen kesimlerden oluşur.

ADCI, başlangıcından itibaren devletlerin düzenleyici kurumlarıyla iş birliği içindedir. Ufkunu sürekli genişleterek su altı operasyonları için en yüksek güvenlik standartlarını karşılarken, tutarlı ve ulaşılabilir standartlar geliştirmek için tüm paydaşlarla (Federal ve Devlet Düzenleme kurumları, yabancı ülkeler, endüstri operatörleri ve belediyeler) yakın bir şekilde çalışır.

ADCI’ nın Misyonu

Ticari dalış ve su altı operasyonları uygulamalarında en yüksek güvenlik seviyesini teşvik etmek.

Endüstri çalışanları için uygun ve yeterli eğitim ve öğretimi teşvik etmek.

Sualtı Endüstrisinde açık iletişimi teşvik etmek.

Ticari Dalış ve Sualtı Operasyonları için ADCI Uluslararası Mutabakat Standartları’ na bağlı kalarak tüm üyeleri sorumlu tutmak.

ADCI Yönetim Kurulu

Başkan                                             Başkan Vekili

Bo Ristic, Morrison Enerji                   1. David Dodd, CONSOR Mühendisleri

                                                       2. Randy Jacobs, J.F. Brennan Şirketi

  • Bölümleri

ADCI kendi içinde bölgelesel olarak 8 farklı bölüm içerir.

(Amerika) Doğu Sahili           – Don Dryden, Dryden Dalış Şirketi

(Amerika) Körfez Kıyısı          – Jeffrey Gazarek, Moffatt ve Nichol

(Amerika) Orta Batı               – Justin Scherf, J.F. Brennan Co, Inc.

(Amerika) Batı Kıyısı              – Tom Ulrich, American Marine Corporation

Asya-Pasifik                         – Xu Gendi, DIV Dalış Mühendisliği Ltd.

Latin Amerika ve Karayipler    – Gabriel Calva, Constructora Subacuatica

Şili Bölümü                           – Claudio Castro, STS

Uluslararası Temsilci              – Phil Newsum, ADCI İcra Direktörü

  • ADCI Komiteleri ve Başkanları

Ticari Dalış Onur Listesi Komitesi        – Mike Willis

Mühendis Dalış Komitesi                    – Stephen Reuschle, Stantec

Pazarlama Komitesi                           – Gary Jones, Broco

Hekim Dalış Danışmanlığı Komitesi     – Dr. Tony Alleman, Mesleki Tıp Kliniği

Burs Komitesi                              – Daniel Pierson, Global Diving & Salvage

Güvenlik Komitesi                              – David Dodd, Consor Engineers

Teknik Komite                                    – Tom Ulrich, American Marine Corp

Satürasyon Dalışı Emniyet Komitesi      – Billy Bratkowski

ADCI Üyeliği

ADCI’ye katılmak ticari dalış ve su altı operasyonları alanındaki en saygın ve etkili organizasyona üye olmaktır. Ayrıca güvenli ve profesyonel bir çalışma ortamına olan bağlılığınızı aktif olarak göstermenin bir yoludur.

ADCI, endüstri düzenleyicileri arasında en güçlü sestir ve bir bütün olarak ticari dalış topluluğu için olumlu değişimi etkileme konusunda en büyük yeteneğe sahiptir.

ADCI üyeliklerinin dört çeşidi vardır;

  • AFFILIATE           Bağlı Organizasyon
  • ASSOCIATE         Üye
  • GENERAL            Genel
  • SUPPORTING     Destekleyici

Affiliate Member/ Bağlı Organizasyon

  • Bağlı organizasyon

Derneğin amaçlarını destekleyen her kuruluş, Yönetim Kurulu tarafından bu Derneğe üye olmaya davet edilebilir. Bu üye, oluşturulabilecek özel komitelere atanabilir ve görev alabilir, derneğe ilişkin olarak yönetici olamaz ve oy hakkına sahip olamaz ve aidat ödemekten muaftır.

ASSOCIATE  / Üye

  • Ortak Üye/ Üye Kurum

Hizmet, imalat, malzeme, mal sağlayan veya Genel Üyelerin dahil olduğu ve bu Birliğin amaçlarını destekleyen başka bir şekilde iş yapan herhangi bir şirket, firma, ortaklık, organizasyon veya diğer birlik. Her Ortak Üye, bir kişiyi oy veren temsilcisi olarak belirler.

Üye Okul:

 Ticari dalış adaylarının ve/veya bu Derneğin amaçlarını desteklemeyi taahhüt eden ROV pilot adaylarının eğitimiyle ilgilenen herhangi bir eğitim programı veya okul. Her Ortak Üye Okul, bir kişiyi oylama temsilcisi olarak belirleyecektir.

ADCI sitesinde bulunan Dalış Okulu Denetim Formu ile üye okul konusunda detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Resmi siteden ulaşmak için Ana Sayfa > Memeber > Associate

General  / Genel

Genel Üye: Dalış veya diğer sualtı teknolojisi hizmetlerini, kurumunun önemli veya ayrılmaz bir parçası olarak sağlayan ve bu birliğin amaçlarını desteklemeyi ve ADCI Mutabakat Standartlarına uymayı taahhüt eden herhangi bir şirket, firma, ortaklık, organizasyon veya diğer dernek Ticari Dalış ve Sualtı Operasyonları için Genel Üye olmaya hak kazanır. Her Genel üye, bir kişiyi oy veren temsilcisi olarak belirleyecektir.

SUPPORTING  / Destekleyici  

Destekleyici Üye: Bu Derneğin amaçlarını destekleyen herhangi bir kişi, şirket, firma, ortaklık, kuruluş veya diğer dernek. Bir Destekleyici Üye, direktör olmaya veya oy hakkına sahip olamaz. Destekleyeci Üyeler özel komitelerde görev alabilirler. Her Destekleyici Üye bir temsilci seçecektir. Destekleyici üyeler iki kategoriye ayrılabilir; aidat ödeyenler ve ödemeyenler. İkinci kategori, ticari dalış operasyonlarına doğrudan katılmayan veya bu Birliğin üyelerine ürün veya hizmet sunmayan devlete ait düzenleyici, gözetim kurumlar, akademik veya ulusal kuruluşlar gibi kuruluşlardan oluşacaktır.

Sertifikalar ve Eğitim

ADCI üç farklı sertifika sunar: Dalgıç, Süpervizör ve LST(Life Support Technician) Sertifikasyonu.

ADCI akredite başvurularında rekreasyonel dalış kurumlarının sertifikalarını kabul etmez.

Ticari Dalgıç Sertifikasyon Programı

Genel Gereksinimler

ADCI’nin üye şirketleri, aşağıdaki kategorilerde sertifikalı ticari dalgıç olarak çalışacak kişileri istihdam etmektedir:

Entry-level tender/diver                           Giriş seviyesi tender/ dalgıç

Air diver                                                 Hava dalgıcı

Mixed-gas diver                                      Karışım gaz dalgıcı

Bell/Saturation diver                               Çan/Satürasyon dalgıcı

Air-diving supervisor                               Hava dalışı süpervizörü 

Mixed-gas diving supervisor                     Karışım gaz süpervizörü

Bell/Saturation-diving supervisor             Çan/Satürasyon süpervizörü

Life-support technician                           Yaşam destek teknisyeni

Nitelikler ve Sertifikalar

Sivil veya askeri bir eğitim kurumu tarafından verilen diplomalar, bir kişinin mesleki bir alana girmek için gerekli temel resmi eğitimi aldığını doğrulamak içindir. Bu tür araçlar mezunun yetkinlik deneyiminin aktif gösterimi olmadan ve daha fazla iş başında eğitim almadan alanda performans gösterebileceği anlamında kullanılmamalıdır.

Kapsam ve Uygulanabilirlik

ADCI uygun şekilde eğitilmiş ticari dalgıçlar, yaşam destek teknisyenleri ve satürasyon teknisyenlerinin, Ticari Dalış ve Sualtı Operasyonları için ADCI Uluslararası Mutabakat Standartlarında tanımlandığı şekilde, yeterliliklerini ve yeterlilik seviyelerini gösteren bir sertifika kartı alabilecekleri bir program oluşturmuştur.

Giriş seviyesi tender/dalgıç sertifikası haricinde, bu program kapsamında verilen sertifika kartları, veriliş tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerli olacaktır. Kartlar, ancak, kartın talep edildiği kişinin, uygun sınıflandırma düzeyinde kart verilmesini desteklemek için gerekli olan gerekli eğitimi ve iş başında deneyimi tamamladığını gösteren kanıtları kaydettiği kabul edilebilir belgelerin ibrazı ile alınabilir.

Dalgıç Sertifikası

Başvuru sahipleri, ADCI Mutabakat Standartları [Bölüm 3]’ün tüm Ticari Dalgıç Sertifikasyon Kartları başvuru sahiplerinin, sertifika verilmesi için gerekli tüm dalışları, atamanın yayınlanmasından hemen önceki 24 aylık bir süre içinde yapmış olmalarını şart koştuğuna dikkat etmelidir.

Başvuru sahipleri, ADCI Mutabakat Standartları [Bölüm 3]’ün tüm ticari dalgıç sertifikasyon kartına başvuran adayların, sertifika verilmesi için gerekli tüm dalışları, sertifikanın alındığı tarihten önceki 24 aylık bir süre içinde yapmış olmalarını şart koştuğuna dikkat etmelidir.

Bu standart, ticari dalış faaliyetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli becerilerin sürekli bir dizilimini ve sürdürülmesini sağlamak için kabul edilmiştir.

Daha önce ADCI Sertifikasyon Kartına sahip değilseniz, başvurunuza dalış okulu diplomanızın veya bitirme sertifikanızın bir fotoğrafını ve bir kopyasını eklemelisiniz.

Özel Not: NAUI, PADI, YMCA, POSSI, CMAS ve diğer SCUBA sertifikaları yalnızca eğlence amaçlı dalış içindir ve ticari dalgıç eğitimi için OSHA yönetmelikleri veya ADCI standartları kapsamında kabul edilemez.

ADCI Uluslararası Mutabakat Standartları

ADCI Uluslararası Mutabakat Standartları‘ na ulaşmak için ADCI’ nın resmi sitesinin ana sayfasına girip Resources > Safety Resources kısımlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SayfadaConsensus Standards” kısmında bu yazının yazıldığı tarihte en güncel versiyon olan Versiyon 6.4 PDF dosyasına ulaşabilirsiniz.

ADCI Burs Programı

  • Kapsam

En az bir yıldır üye olan ve iyi durumda olan her ADCI Üye şirketi, her yıl ADCI Burs programına değerlendirilmek üzere kendi topluluğundan bir kişinin başvurusunu aday gösterebilir. Üyenin topluluğundaki herhangi bir kişi, Üye Şirketin takdirine bağlı olarak aday gösterilmeye uygundur. Ancak, ADCI Yönetim Kurulunun memurları ve/veya direktörleri veya bu memur veya müdürlerin birinci derece yakınları aday gösterilmeye uygun olmayacaktır. Birinci dereceden aile, bu memur veya müdürün eşi, çocuğu, üvey çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu kişi anlamına gelir.

ADCI önerilen ACİL MÜDAHALE TATBİKATLARI

Ana Sayfa > Resources > Documents & Forms kısmından dosyaya ulaşabilirsiniz.

ADCI, şirketlerin operasyonları için geçerli olan gerekli Acil Müdahale Tatbikatlarını (ERD) geliştirmelerini ve uygulamalarını tavsiye eder. Örnek tatbikat senaryoları kullanılabilecek veya değiştirilebilecek örneklerdir.

Dalış sırasında baş dönmesi, dalıştan önce ilaç içilmesi, satürasyon sistemi içerisindeki dalgıçların acil kaçış sistemine (EES) transferini, dalış çanında oluşan problemden dolayı çandan çana geçişi, karbondioksit birikmesini, kirlenmiş gaz kaynağı senaryolarını ve çok daha fazlasını ve bu tatbikatların değerIendirilmesini içeren örnek bir dokümandır.

SAFETY RESOURCES

  • DELTA-P checklist

Ana Sayfa > Resources > Safety Resources kısmından dosyaya ulaşabilirsiniz.

Bu kontrol listesi Değişken basınç durumları (DELTA – P) için açık ve eksiksiz bir formatta en iyi endüstri uygulamalarını sağlamayı hedefler.

Delta-P tehlikelerinin mevcut olduğu enerji üretim tesislerinde yapılan dalış operasyonları için bir rehberdir.

Sorumluluğu Dalış Prosedürleri ve İş Tehlike Analizi (JHA) oluşturma olan kişiler için bir rehberdir:

• Delta-P Potansiyeli olan alanlarda dalış yaparken planlama ve uygulama

• Delta-P tartışmasında faydalı olan ilgili terminolojinin bir listesi

• Delta-P dalış operasyonlarını planlamak için bir kaynak listesi içerir.

Kanalizasyonların tıkanması özel olarak kapsanmamıştır. Bu tür operasyonlar duruma özel engeller ve kontroller gerektirir ve yalnızca baştan sona tasarlanmış planlarla ve son çare olarak gerçekleştirilmelidir.

Bu kontrol listesi, Delta-P dalış operasyonları planlayanlar için her şeyi kapsayan bir kaynak olarak görülmemelidir

Elektrik üretim tesislerinde Delta-P tehlikeleri konusunda bir farkındalık düzeyinin yükseltilmesi ve daha fazla araştırma için farkındalık sağlamak amaçlanmaktadır.

ADCI İletişim Bilgileri

ADCI ile iletişim kurmak için resmi sitelerindeki “contact us” kısmına ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için resmi sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
www.adc-int.org

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: