OSHA -Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi- Nedir?

Açılımı “Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi” (Occupational Safety and Health Administration) olan ve sıklıkla kısaltılmış hali ile bilinen OSHA, ABD Çalışma Bakanlığı’na (United States Department of Labor) bağlı bir devlet dairesidir. OSHA’nın sorumlusu İş Sağlığı ve Güvenliğinden Sorumlu Sekreter Yardımcısıdır; (şu an Doug Parker) bu pozisyon, Birleşik Devletler Kabinesi üyesi olan Çalışma Bakanı’na bağlıdır.

ABD Kongresi çalışma alanı kanunları ve standartları uygulayarak çalışanlar için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak ve bunların yanında eğitim, bilgiyi ulaştırmak ve destek sağlamak için 1970 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın (Occupational Safety and Health Act) kabulünün ardından 1971 yılında OSHA’yı kurdu.

İSG Yasası, (OSH Act) özel sektör işverenlerini ve çalışanlarının çoğunu kapsar. OSHA kuralları, inşaattan denizciliğe ve tarıma kadar çok sayıda endüstri çalışma alanını kapsar.  Bununla birlikte, OSHA, kendini istihdam eden (self employed) veya aile dışı işçi çalıştırmayan çiftlik ailelerinin yakın üyelerini kapsamaz. OSHA, Columbia Bölgesi, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Amerikan Samoası, Guam ve Kuzey Mariana Adaları dahil olmak üzere 50 eyaletin yanı sıra diğer ABD topraklarını da kapsar. Eyaletler, eyalet planları olarak adlandırılan kendi federal olarak onaylanmış iş sağlığı ve güvenliği düzenleyici programlarına sahip olabilir. Eyalet Planı Devletleri, en az federal OSHA düzenlemeleri kadar katı düzenlemelere sahip olmalıdır, ancak isterlerse daha katı düzenlemeler de uygulayabilirler.

Yılda 14.000 işçi ölümü ve 2,5 milyon engelli işçiyle sonuçlanan yıllık işyeri kazalarına yanıt olarak İSG Yasasını yürürlüğe alınması üzerine ve OSHA’nın kuruluşundan bu yana, iş-ölümleri oranını yarıdan fazla azalttı ve OSHA’nın dikkatini özellikle yoğunlaştırdığı tekstil ve madencilik gibi sektörlerde genel yaralanma ve hastalık oranlarını önemli ölçüde azalttı.

 OSHA, hangi standart ve gereksinimlerin hangi işyeri ortamları için geçerli olduğunu belirler ve ardından işverenin bu standart ve gereksinimlere bağlı kalmasını sağlar. OSHA, bu standartları ve gereksinimlerini belirlerken işyeri araştırmalarına, teknik uzmanlara, işverenlere, sendikalara ve diğer paydaşlardan gelen girdileri temel alır. OSHA, işverenlerin standartlarına ve gereksinimlerine uymalarına yardımcı olmak için işverenleri ve çalışanları eğitmek için eğitim ve araçlar sunar. OSHA, işverenlerin ve işçilerin tehlikeleri azaltmak ve işverenlerin işyerine ve işçi işlerine özgü güvenlik önlemlerini sağlamak için kullanmaları gereken prosedürleri, ekipmanı ve eğitimi açıklamak zorundadır.  Eğitim ve öğretime ek olarak, OSHA yaptırım yapmakla da görevlidir. OSHA yetkilileri, ihlaller için yerine göre on binlerce, yüz binlerce veya milyon dolarla kadar değişen para cezaları verebilir ve böyle bir eylemi gerekli görürlerse, ihlal edenleri cezai soruşturmaya yönlendirebilirler. OSHA ayrıca işle ilgili yaralanmaların, ölümlerin ve hastalıkların olası nedenlerini belirlemekle de görevlendirilmiştir. OSHA’nın bugüne kadarki en büyük davası, 2005 yılında BP Texas City Rafinerisi’nde 15 işçinin ölümüne ve 170 kişinin yaralanmasına neden olan bir patlama ve yangının ardından BP Products of North America Inc.’e karşı oldu. Önerilen cezalar toplam 87,4 milyon dolardı. 12 Ağustos 2010’da BP, para cezasının 50,6 milyon dolarını ödemeyi kabul ettiğini açıkladı, kalan 30,7 milyon dolarına itiraz etti. (daha fazla bilgi için Texas City BP America Refinery Explosion / Texas BP Amerika Rafinerisi Patlaması olarak aratabilirsiniz)

İşverenler OSHA gerekliliklerine uymak için bir dizi özel önlem almalıdır, bunlar;
– potansiyel tehlikeler için işyerini denetlemek,
– tehlikeleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
– işyeri yaralanmalarının kayıtlarını tutmak,
– güvenlik ve sağlık tehlikelerini tanımak için çalışanları eğitmek ve kazaları – önlemeye yönelik önlemler konusunda çalışanları eğitmektir.

 OSHA ayrıca çalışanların tüm geçerli OSHA standartlarına uyma, OSHA güvenlik düzenlemelerine uyma, gerekli koruyucu ekipmanı giyme, tehlikeli durumları bildirme ve işle ilgili yaralanmaları ve hastalıkları bildirme gibi kurallara uymasını gerektirir. OSHA ayrıca çalışanlara belilrlenmiş çalışma hakları garanti ederek çalışanları korur. Bunlar, OSHA düzenlemelerinin kopyalarına sahip olma ve işyeri tehlikeleri, önlemleri ve prosedürleri hakkında bilgi talep etme hakkını; işyerlerinde tehlikeli koşullar veya ihlaller olduğuna inanıyorlarsa OSHA denetimlerini talep etmek; ve ölüm veya ciddi fiziksel zarar tehlikesine maruz kalmayı reddetmektir. Ek olarak, OSHA ve federal yasalar, olası ihlalleri işverenlerine, OSHA’ya veya diğer kurumlara şikayet eden veya bildiren çalışanları mobinge karşı korur. İşverenlerin bir ihbarcıya karşı uygun olmayan personel eylemi yapması yasaktır ve yasal haklarının ihlal edildiğini düşünen çalışanlar, işveren mobingi iddiasıyla OSHA’ya şikayette bulunabilirler. OSHA, misyonunu ilerletmek için çeşitli programlara sahiptir. Örneğin “Alliance” (ittifak) Programı, işverenlerin, işçi sendikalarının, ticaret veya meslek gruplarının, devlet kurumlarının ve eğitim kurumlarının işyeri yaralanmalarını ve hastalıklarını önlemek için OSHA ile işbirliği yapmasına olanak tanır. Güvenlik ve Sağlık Başarı Tanıma Programı (Safety and Health Achievement Recognition Program – SHARP), işverenlere işyeri güvenliği ve sağlık programlarının geliştirilmesi ve uygulanması için teşvikler ve destek sağlar.

OSHA ve Dalış

Tom Angel’ın Santa Fe Diving Co.’daki ofisinin kapısında siyah ve sarı renklerinde, kısa ve öz bir şekilde “Dikkat. OSHA’nın Wisconsin’de küçük bir kasaba olduğunu düşünüyorsanız – başınız belada.” yazan bir tabela var.

Aynı tabela Santa Fe gibi mağaza ve ofisleri New Orleans’ın 60 mil güneyinde, Meksika Körfezi’ndeki petrol kuleleri ve boru hatlarına doğru olan diğer ticari dalış firmasını yöneten insanların kapılarında ve masalarında da bulunabilir.

Meksika Körfezi’nde onarım ve inşaat işleri yapan 70 dalgıçtan sorumlu olan Angel, “Bu işaretleri bize OSHA’nın güvenli bir iş yeri garanti etmemiz gerektiğini söylediğini hatırlatmak için saklıyoruz”.

Tom Angel ADCI kurucu üyelerinden biri ve ADCI Ticari Dalış Onur Listesi girmiş (Commercial Diving Hall of Fame)

Washington Post Deep Six Diver Union haberi, Deep Six Diver Union Amerika’ da yeni kurulan dalgıçlar için bir sendikadır.

Baktığımız zaman Amerika’da iş güvenliğini denetleyen bir kuruluşun Türkiye’de ki dalış endüstrisiyle pek bir alakası yokmuş gibi gözüküyor. Sonuçta her ülke kendi içinde iş ortamlarının risklerini değerlendirip çalışanları korumak için buna göre düzenlenmeler oluşturan kurumlara sahip. Ama bakış açımızı derinleştirirsek bu sefer farklar gözümüze çarpmaya başlıyor. Bu beyin fırtınasına basit olarak başlarsak;
Kirby Morgan tüm dünyada bu sektörde herkesin bildiği, askeri ve teknik dalış alanlarında bilmeyenin olmadığı bir marka. OSHA’ nın etkisi daha kirby morgan başlığı üretirken başlıyor, fabrikadaki çalışma alanınının ve çalışanın uyması gereken kurallar tabiki de OSHA düzenlemeleinre göre. Kirby morgan ürünün amerika’da kullanılmasını istiyorsa OSHA’ nın ticari dalış düzenlemelerini karşılayan bir ürün çıkarmalı. (bir ticari dalgıç olan Bev Morgan ve eski bir US NAVY dalgıcı olan Bob kirby tarafından kurulan firma tabi ki de bunu istiyor) Çıkardığı ürün kurulduğu ülkenin sınırlarını aşıp günümüzde neredeyse tüm dünyada yazılı olmayan bir standart haline geldiğinde ise tüm dünya doğal olarak OSHA standartlarına göre üretilen bir ürün kullanıyor. Tabi ki diğer gelişmiş ülkelerinde standartlarını karşılamak zorunda ama Amerikan ordusuna özel üretilen MK-21 modelinden de anlayacağımız üzere her üretici kendi ülkesini biraz daha çok önemsiyor.

OSHA’ nın 29 CFR Part 1910.410 standardına göre “Her dalış ekibi üyesi, verilen görevleri güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için gerekli deneyime veya eğitime sahip olmalıdır.” Bu standart için ACDE (Association of Commercial Diving Educators – Ticari Dalış Eğitimcileri Derneği), ANSI (American National Standards Institute – Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) ve ADC (Association of Diving Contractors International – Uluslararası Dalış Kontratçıları Derneği) gibi kuruluşlara akredite olmuş veya onlar tarafından onaylanmış eğitimleri kabul ediyor. OSHA’ da aynı ADC gibi endüstriyel dalışta rekreasyonel dalış kuruluşlarının sertifikalarını kabul etmiyor.

OSHA standartlarına göre nargile donanımı, OSHA ticari dalış standardına uygun değildir çünkü bu tür teçhizatlar, tüm yüzeyden sağlanan dalış operasyonları için bir gereklilik olan dalgıç-yüzey iletişimi engeller. Meksika, Bahamalar gibi tatil yerlerinde rekreasyonel olarak, ülkemizde ise endüstriyel olarak oldukça popüler olan nargile dalış sistemleri zaten hem pratiklik hem uygulanabilirlik olarak çok kolay ama çok da kısıtlı kullanıma sahiptirler.

US Navy dalgıçlarının eğitimi ADC ile akredite, bu sayede bir donanma dalgıcı eğitimini tamamladığında ona denk bir ADC dalgıç kartı alıyor. Amerikan Donanması’yla bir personel değişim programına giden ve orada dalış okulunu tamamlayan askeri personellerde doğal olarak ADC kartı alıyorlar. Türkiye’ de rekreasyonel dalışın ve ilk ticari dalışın başladığı dönemlerde bile askeriye çıkışlı dalgıçların büyük etkisi yadsınamaz, çünkü o dönem internet yokken kaliteli bilgiye askeriye çıkışlı dalgıçlar haricinde bir ulaşma şansı yok. Günümüzde bile askeriye çıkışlı dalgıçların yeri hala kritikken, özellikle bu tür değişim programlarına katılmış dalgıçların büyük projelerde ve gençlerin eğitiminde yer alması, bizim gibi doğru düzgün bir ticari dalış yasasına sahip olmayan bir ülkenin aslında fark etmeden OSHA standartlarını ne kadar yakından takip ettiğini gösteriyor. Bu denklemdeki tek komik kısım bir standarda ya da kurala uymamak istediğinizde kimse size “yasaya göre bunu yapamazsın” diyemez çünkü öyle bir şey yok. Bu yüzden hala nargile gibi eski ve “yarım” sistemlerle göz göre göre iş yapıldığında kimse rahatsız olmuyor. Üstelik nargile dalışını bile çoğu yerde bile bile eksik yapıyorlar. Büyük ihtimalle kanun uygulayıcılarımızda modern dalış sistemleri hakkında bilgili olmayabilir, çünkü hiçbir kanunumuzda onlarla alakalı bir şey yok. Ama işin ilginci Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği unutulmuş değil, hala küçükte olsa değişiklikler yapılıyor.

Amerikan devleti, Amerikan Savunma Bakanlığı (DOD – Department of Defense) projelerinde çalışacak sivil dalgıçlarında Amerikan Donanması’nın dalış okulunu tamamlamalarını zorunlu tutuyor. Bu, eğer askeri çıkışlı bir dalgıç değilseniz oradaki eğitimi gidip tamamlamanız gerektiği anlamına geliyor. Kendi içlerinde tam olarak nasıl bir prosedür izlediklerini bilmiyorum ama okul bu tür durumlarda sivilleri kabul ediyor.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: